sunnuntai 9. toukokuuta 2010

Verkkokaupan merkitys matkailuelinkeinolle Suomessa

Nopeaa kasvua
Verkkokauppa kasvaa nopeasti Suomessa. Deloitten selvityksen mukaan verkkokauppa on seitsen kertaistunut ajanjaksolla 1.neljännes/06 – 4.neljännes/08. BtoC verkkokaupan arvo oli selvityksen mukaan vuonna 2007 yli 4,5 mrd euroa, 15,5 % vähittäiskaupan arvosta. Deloitten selvitys ennustaa verkkokaupan osuudeksi vuonna 2020 60 % kaupan kokonaismäärästä, joten kasvun voidaan tämän perusteella olettaa jatkuvan vahvana. Jos näin on, myös matkailun verkkokaupan voidaan odottaa kasvavan nopeasti.

Uudet liiketoimintamallit

Verkkoliiketoiminta mahdollistaa uusien liiketoimintamuotojen kirjon, joista vain osa on tässä vaiheessa löydettävissä markkinoilta. Yksikertaisimmat muodot ovat nykyisten toimintojen siirtoa verkkoympäristöön. Osa ratkaisuista voi perustua verkkokaupan, logististen ratkaisujen ja kumppanuuksien yhdistämiseen kuten esimerkiksi nettiruokakauppa Seulo. Toimintamallina voi olla liittoutuminen suurten verkkokauppatoimijoiden kanssa. Osa verkkokaupoista voi erikoistua hyvin kapeaan segmenttiin ja tarpeeseen. Verkkokaupassa on jo nykyisin ratkaisuja, joissa kuluttajat voivat räätälöidä omat tuotteensa. Välittäjäpalvelut ovat tavallisia sekä kotimaisissa matkailupalveluissa, että globaalien jakelujärjestelmien yhteydessä. Matkailun piirissä portaalit yleistyvät nopeasti. Verkkokaupan muodot kehittyvät nopeasti ja uusia toimintamalleja on odotettavissa jatkuvasti.

Suomi herää hitaasti

Suomalaiset yrityksen ovat toistaiseksi olleet jälkijunassa verkkokaupan kehittämisessä. Siksi ulkomaisilla verkkokaupoilla on kohtuullisen suuri merkitys. Häviäjiä ovat osa perinteisiin kaupan muotoihin sitoutuvista yrityksistä. Osa näistä hyötyy kuitenkin sosiaalisesta kontaktista ja henkilökohtaisen palvelun suosion kasvusta. Häviäjiä voivat myös olla yritykset, jotka ovat aloittaneet verkkoliiketoiminnan raskailla virheinvestoinneilla ja laiminlyöneet toimintaprosessiensa kehittämisen. Voittajia ovat yrityksiä, jotka kehittävät verkkoliiketoimintaansa johdonmukaisesti osana yrityksen kokonaiskehittämistä. Nopeus on tärkeää, mutta ehkä vielä tärkeämpää on huolellinen toimintamallien ja osaamisen kehittäminen ja ennakkoluuloton uusien liiketoiminnan muotojen hakeminen.

Suuri merkitys matkailulle

Verkkokaupan merkitys matkailuelinkeinolle on erityisen suuri. Vuonna 2008 60 % suomalaisista ilmoitti selaavansa matkapalveluja internetistä. Deloitten selvityksen mukaan maailman laajuisesti 16 % tutkituista ihmisistä ilmoitti tekevänsä matka- ja hotellivarauksia ja 24 % ilmoitti tekevänsä lento varauksia ja ostoja internetistä. Yhdysvalloissa ikäryhmittäin ei enää ole merkittäviä eroja tuotteiden verkosta ostamisessa. Runsaat 80 % 25 – 75 – vuotiaista ostaa Deloitten mukaan tuotteita verkosta. Voidaan olettaa, että sama kehitys jatkuu muualla maailmassa ja myös Suomessa.

Verkkokaupan kehitystä voi rajoittaa verkkokaupan ja verkossa maksamisen luottamusta heikentävät asiat, kuten identiteetti- ja luottokorttitietojen varkaudet. Verkkokaupan kasvua rajoittaa toistaiseksi osaamisen puute, mutta se on ohimenevä ilmiö. Nopeiden yhteyksien puute rajoittaa kaupan kasvua erityisesti harvaan asutuille alueilla, jossa verkkokaupasta olisi suurta hyötyä. Tämäkin lienee aikanaan poistuva ongelma.

Verkkokauppa maailmalla

The Nielsen Global Online Survey’n mukaan vuonna 2008 875 miljoonaa kuluttajaa osti verkosta. Kasvua oli kahdessa vuodessa 40 %. Eniten käyttäjiä suhteellisesti internetin käyttäjistä oli Etelä-Koreassa ( 99%), Englannissa ( 97 %), Saksassa ( 97 %) Japanissa ( 97 %) ja Yhdysvalloissa( 94 %). Tutkimuksen mukaan eniten ostettiin kirjoja ( 41 %) , vaatteita ( 36 %) , videoita/ DVD:tä/pelejä ( 24 %), lentolipuja ( 24 %) ja elektroniikkaa ( 23 %).

Suomalaisista 15 -74 vuotiaista oli vuonna 2009 33 % ostanut verkkokaupan tuotteita viimeisen kolmen kuukauden aikana. Vaikka huomioidaan, että noin 83% on internet- yhteys voi syystä sanoa, että verkkokaupan osuus on vielä pieni verkkokaupan suurvaltoihin nähden.( Mikkola)

Suomalaisten nettishoppaajien suosikkikohteet olivat 2008
- Matka- tai majoituspalvelut 60 %
- Pääsyliput 47%
- Vaatteet ja kengät 43%
- Kirjat ja lehdet 35%
- Musiikki ja videot 31%

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti