sunnuntai 9. toukokuuta 2010

Sähköisen liiketoiminnan strategia osana yrityksen kokonaisstrategiaa

Sähköinen liiketoiminta on osa yrityksen liiketoiminnan kokonaisuutta. Siksi myös yrityksen e-strategia on osa yrityksen kokonaisstrategiaa. Yrityksen kokonaisstrategiaa voidaan hyvin tarkastella SOSTAC – mallin avulla, vaikka se tämän kurssin puitteissa onkin liitetty lähinnä sähköiseen liiketoimintaan. Yksinkertaistettuna mallin vaiheet ovat seuraavat:
• Missä olemme nyt?
• Mihin haluamme mennä?
• Miten sinne päästään?
• Mitä menetelmiä hyödynnetään tavoitteeseen pääsemisessä?
• Mitä käytännön toimia tarvitaan tavoitteeseen pääsemiseen?
• Mistä tiedämme, että etenemme haluttuun suuntaan?

Sähköinen liiketoiminta on yksi osatekijä strategiassa, jonka avulla yritys pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Kirsi Mikkolan esityksessä korostetaan, samoin kuin monissa muissa sähköisen liiketoiminnan kehittämistä koskevissa esityksissä, että sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä painotuvat muut tekijät kuin teknologia. Olennaista on ymmärtää yrityksen tilanne ja sähköisen liiketoiminnan kehitysvaihe, tavoitteet ja asiakkaiden ja henkilöstön valmiudet. Sähköisen liiketoiminnan strategia liitetään sopivilla kehitysaskeleilla osaksi yrityksen kokonaisstrategiaa.

Sähköisellä liiketoiminnalla tarkoitetaan informaatioteknologian hyödyntämistä kaikissa yrityksen prosesseissa. Philipsin määritelmän mukaan sähköinen liiketoiminta on informaatioteknologian soveltamista sisäisiin liiketoimintaprosesseihin ja toimintoihin, joihin yritys ryhtyy kaupallisissa aktiviteeteissa. Monet yritykset ovat vielä perusratkaisujen vaiheessa, jossa sisäisesti käytetään erillisiä toimisto-, taloushallinnon- ja sisäisten verkkojen ratkaisuja. Kehittyneessä toiminnassa sisäiset järjestelmät ovat integroituja. Vastaavasti ulkoisen toiminnan alkuvaiheessa käytössä on sähköposti, pankkiyhteys ja kotisivut. Kehittynyt ulkoinen toiminta on verkottunutta. Kumppaneihin on suoria yhteyksiä, tieto syötetään vain kerran ja käytössä on ulkoisia integroituja tietojärjestelmiä. E-strategiaan pitää rakentaa vaiheet, jotka istuvat yrityksen kokonaisstrategiaan ja ottavat huomioon yrityksessä tarvittava toimintatapojen, toimintakulttuurin ja osaamisen muutos.

Sähköisen liiketoiminnan strategian pitää antaa vastaus kysymykseen, miten sähköinen liiketoiminta liittyy yrityksen liikeideaan/-ideoihin, kenelle, mitä ja miten. Miten sähköinen liiketoiminta muuttaa yrityksen liiketoimintamallia ja miten toimintaprosessit muuttuvat? Kuinka syvälle halutaan sähköisessä liiketoiminnassa mennä? Onko painopiste markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa ja – suhteissa vai syvemmällä? Minkälaisia jakelukanavaratkaisuja tehdään? Käynnistetäänkö verkkokauppatoiminta, jolloin on luotava toimintamallit osto- ja maksutavoille ja tavara-/ tietovirtojen hallinnalle? Mitä asiantuntemusta tarvitaan tukemaan sähköisen liiketoiminnan kehittämistä ja miten uuden toimintamuodon käyttöönoton investoinnit rahoitetaan

1 kommentti:

  1. Ihanaa että muutkin käyttävät Äitienpäivän läksyjen tekemiseen. Oletkin heittänyt tänään oikein megapläjäyksen blogiisi.

    VastaaPoista