torstai 10. kesäkuuta 2010

Orkut – projekti ja sosmediamarkkinointi

Mitä opin?

Orkut - projektin oppi on helposti tiivistettävissä. Selkeä strategia ja kohderyhmä, kohderyhmän kannalta olennainen sisältö ja aktiivinen keskustelu sekä omassa yhteisössä, että potentiaalisissa sellaisissa. Mitä ei pidä tehdä, on törmätä liikkeelle ilman kunnollista suunnitelmaa. Molemmista toimintatavoista saatiin kokemusta. Oma roolini oli aktiivinen lähinnä törmäilyvaiheessa.

Opitut asiat sopivat kaikkeen markkinointiin kuhunkin toimintaympäristöön ja käytettyihin välineisiin sovellettuna.

Hömppää vai hyötyä?

Ryhmän nuorimmat jäsenet olivat tottuneita osallistujia sosmediassa. Ainakin omasta puolestani voin sanoa, että vierastin keskusteluun osallistumista. Selitin itselleni asiaa myös sillä, että ei pidä mennä sotkemaan samanhenkisten hyvää keskustelua vaarin kommenteilla. Olin ehkä jopa oikeassa tavoitetta ja tulosta ajatellen. Ehkä samantapaista tunnetta oli myös muilla ryhmän varttuneemmilla jäsenillä. Jossakin vaiheessa nousi esiin turhautumista tehtävään. Tuntui, että tehtävä ei ole olennainen oman toiminnan kannalta. Tunne muuttui, kun yhteisöön alkoi tulla jäseniä ja uusilta jäseniltä tuli palautetta sivun hyödyllisyydestä. Ei oltukaan vaan touhuamassa pelkkää hömppää.

Sosmedia markkinoinnista noin muuten

Olen Ilkan kanssa yhtä mieltä siitä, että sosmedia on vain yksi media. Sen käyttö pitää oppia samalla tavalla kuin on aiemmin opittu muiden medioiden käyttö. Tämä hypetys asia ympärillä alkaa riittää. Sosmedian käyttö yrityksissä sitoo ihmisten aikaa ja aika on yrityksissä kallista. Siksi pitää tietää, miten sosmedia istuu yrityksen strategiaan ja mitä tuloksia sen käytöllä halutaan saada aikaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sosmediamarkkinointi usein lätkäistään yrityksen perinteisen markkinoinnin sekaan vain siksi, että niin pitää tehdä. Vanha printtimainonnan mentaliteetti siirretään sosmedian käyttöön.

Lopuksi

Orkut-tehtävä oli markkinoinnin näkökulmasta kapea-alainen, mutta antoi kuitenkin hyvää käytännön oppia yhteisöissä toimimisesta. Hyödyllisenä kurssin tässä osiossa pidän myös Ilkan kokoamaa laajaa sosiaalisen median välineiden osoitteistoa. Siitä on hyvä lähteä kokeilemaan ja tutustumaan.

Hyvää kesää!