perjantai 19. maaliskuuta 2010

Analysointia

Näyttää Google Analytics toimivan. Olen raporttien valossa ilmeisesti itse tässä eri välineisiin tutustuessa ja blogia värkätessä käynyt ahkerasti omalla sivulla. Hyvä niin, sillä tavalla oli Analyticsillä materiaalia mitä analysoida. Raportointi on todella laajaa ja yksityiskohtaista, kaiken lisäksi kiinnostavaa.Käyttö on helppoa näin aloittelijallekin.

Käyttökohteita

Dataa voidaan hyödyntää kotisivujen kehittämisessä, viestien ja visuaalisten ratkaisujen hiomisessa ja hakukonemarkkinoinnin suunnittelussa. Analyticsin tietoja voidaan hyödyntää myös muiden medioiden käytössä. Analyticsin tiedot kävijöiden maantieteellisestä sijainnista voi antaa ideoita asiakkaiden "analoogiseksi" tavoittamiseksi ja jakelukanavastrategian hiomiseksi.Mielestäni Analytics kuuluu myös yrityksen strategiseen työkalupakkiin. Lyhyesti sanottuna hyvin monipuolinen ja helppokäyttöinen työkalu.

sunnuntai 14. maaliskuuta 2010

Internet tuli – mikä muuttui?

Joskus tuntuu siltä, että internet on tullut osaksi jokapäiväistä elämää hiipimällä. En muista, missä vaiheessa internetistä tuli osa markkinoinnin välineistöä, ehkä jossakin 1990 – luvun loppupuolella. Vieläkään internet ei tunnu muuttaneen syvällisesti varsinkaan pienempien yritysten toimintaa. Tai ehkä vain tuntuu siltä, internetin käyttö on niin arkipäiväistä.

P R Smithin SOSTAC – mallin avulla voi tarkastella internetin tuomia muutoksia. Malli on oikeastaan yleispätevä suunnittelumalli. Vain muutamat kohdat ovat mielestäni erityisesti internetmarkkinointiin liittyviä. Internet tarjoaa aikaisempaa paremmat markkinoinnin analysoinnin ja mittaamisen mahdollisuudet. Internet on mahdollistanut suuren määrän uusia kanavia ja työkaluja markkinointiin. Malli ei suoraan ota kantaa yritysten kulttuuriseen muutostarpeeseen, mutta mielestäni se on tämän päivän näkökulmasta keskeinen ero internetiä edeltävään aikaan.

Perinteisen toimintatavan siirtäminen internetiin

Osa internetin tuomista muutoksista on ollut luonteeltaan perinteisen toimintatavan siirtämistä teknologian tarjoamaan uuteen ympäristöön. Toimintatapa ja taustalla oleva strategia ei niissä merkittävästi muuttunut. Kotisivut korvasivat painetun esitteen. Siitä saattoi tulla jonkin verran kustannussäästöjä. Suoraposti muuttui sähköiseksi, mutta vieläkin vain harvat yritykset osaavat käyttää sähköstä suoraa luovasti. Suurin hyöty on edelleen kustannussäästö.

Työkalujen monipuolistuminen

Internet on mahdollistanut nopean markkinoinnin työkalujen monipuolistumisen. Verkkoliiketoiminta on määritelmän (Gay, Charlesworth ja Esen 2007) mukaan informaatioteknologian soveltamista sisäisiin liiketoimintaprosesseihin ja toimintoihin, joihin yritys ryhtyy kaupallisissa aktiviteeteissa. Internet on mahdollistanut kaikille yrityksille yrityksen ja sen ulkopuolisen maailman yhdistämisen reaaliaikaisesti niin haluttaessa. Yritys voi olla tavoitettavissa ja ostoja voi tehdä 24/7/365.

Analyyttisyys, markkinoinnin ROI

Merkittäväksi muutos alkaa tulla, kun yritys oppii käyttämään internetin ja verkkoliiketoiminnan tarjoamia analyyttisiä mahdollisuuksia markkinoinnin suunnittelussa. Asiakkaan käyttäytymistä koskevien tutkimuksen kustannukset ovat murto-osa perinteisen asiakaskäyttäytymisen tutkimuksen kustannuksista. Markkinointi voidaan kohdistaa tarkemmin ja luoda selkeät etenemisen portaat. Markkinointitoimenpiteen ROI alkaa olla laskettavissa. Se ei ollut ennen internetiä uskottavasti mahdollista.

Valta on siirtynyt asiakkaalle

Asiakkaan valta on lisääntynyt tuotteiden ja palvelujen helpon vertailun seurauksena. Sosiaalinen media on entisestään muuttanut yrityksen ja asiakkaan suhdetta ja siten myös markkinoinnin suunnittelua. Tätä aihetta käsittelee ansiokkaasti Paul Greenberg kirjassaan CRM at the Speed of Light. Hän käyttää käsitettä Social CRM, jonka lyhenteen käännös voisi olla ” yrityksen vastaus siihen, että asiakas hallitsee keskustelua”. Muutos luo painetta uudenlaisen kulttuurin omaksumiseen. Maailmasta on tullut läpinäkyvämpi, eikä yritys enää hallitse brändin rakentamista ja asiakassuhdetta samalla tavalla kuin ennen internetiä. Joidenkin mielestä enää ei voida puhua brändi- tai asiakashallinnasta.

Mobiilia markkinointia

Karjaluodon, Lehdon, Leppäniemen ja Mustosen mobiilia markkinointia käsittelevä artikkeli on vuodelta 2007. Artikkelissa todetaan, että mobiilia markkinointia koskevaa tutkimusta oli artikkelissa esitellyn tutkimuksen tekoaikana vielä vähän. Mobiili markkinointi ei digibarometri 2010 mukaan ole vieläkään noussut merkittäväksi osaksi yritysten markkinointia, mutta se kasvaa tasaisesti. Mobiili markkinointi hakee koko ajan uusia muotoja. Siitä on esimerkkinä vaikkapa Vuokatin alueen Eniro 0 100 100 palvelu, joka tarjoaa tietoa alueen palveluista alueen yrityksiin majoittuneille asiakkaille ja yritysten asiakkailleen mobiilisti välittämä tieto ohjelmista ja vaikkapa pöytävarauksista.

Artikkelissa tuodaan hyvin esiin nopean palautteen ja vuorovaikutteisuuden mahdollisuus. Käytännön esimerkkinä tästä on Herrankukkaron toiminta. Toimitusjohtaja Petri Hollmenin ( nykyisin yrittäjä ja Lyyti Oy:n toimitusjohtaja) mukaan perheille tarkoitetun tuotteen palautepyyntö lähetettiin asiakkaille välittömästi asiakkaiden lähdettyä kotimatkalle Herrankukkarosta. Ensimmäiset palautteet tulivat nopeasti ja niissä oltiin muuten tyytyväisiä, mutta tuloinfossa oli unohdettu lapset. Asia korjattiin välittömästi ennen seuraavan ryhmän saapumista samana päivänä.

Artikkelin ansiona on mobiilin markkinoinnin soveltuvien käyttötapojen hyvä kuvaus. Mobiili markkinointi on parhaimmillaan suoraan toimintaa tähtäävässä markkinoinnissa. Artikkelin esimerkit SK-Ravintoloiden toimintatavoista kuvaavat hyvin tällaisia käyttötapoja. Mobiili markkinointi on tavallisesti osa kampanjaa, jossa hyödynnetään muita medioita. Harvoilla yrityksillä on niin kehittyneitä järjestelmiä, että ne kykenevät SK-Ravintoloiden tapaan toteuttamaan pelkästään mobiileja markkinointikampanjoita. Mobiilimarkkinointi on sosiaalisen median käytön tapaan Digibarometri 2010 mukaan toistaiseksi edelläkävijäyritysten toimintaa.
Mobiilin median käyttö pull- ja push- kampanjoissa on artikkelissa kuvattu hyvin. Artikkeli antaa eväitä mobiilimarkkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten mittaamisen.

lauantai 13. maaliskuuta 2010

Wondering around……

Otsikko on Seth Godinin bloggauksesta 12.3.. Ideana on nähdä ero wandering around’in ja wondering aroundin välillä. Wondering around- tunne oli päällimmäinen kirjaan tutustuessa. Mitä mies oikein haluaa sanoa? Ehkä asian ydin on toimintaympäristön, ajattelutapojen ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen muutos.

Ville Venäläinen Otavan opistosta käytti eräässä esityksessään metaforaa afrikkalaisesta kylästä kuvatessaan liikkeenjohdon edustajien käsitystä siitä, minkälainen maailma on. Se oli tullut Villen mieleen tilaisuudessa, jossa oli käsitelty sosiaalisen median vaikutuksia toimintaympäristöön. Liikkeenjohdon edustajilla hän tarkoitti kyseiseen tilaisuuteen osallistuneita johtajia. Afrikkalaisessa kylässä kaikki tietävät tarkasti pelisäännöt ja toimivat niiden mukaan. Se on ainoa tapa selviytyä kylässä. Todellista toimintaympäristöä Ville ilmensi kuvalla teräksisistä lasisista pilvenpiirtäjistä ja autojen valojen jättämistä juovista.

Ymmärsin puhujan pointin siten, että todellinen toimintaympäristö on yhtä kaukana tilaisuuden osanottajien maailman kuvasta kuin afrikkalainen kylä suurkaupungista. Uuden ympäristön säännöt ovat hyvin erilaiset, eikä niitä voi oppia nojaamalla kokemukseen. Pilvenpiirtäjäkaupungin asukkaat ovat kasvaneet muuttuneessa ympäristössä koko ikänsä ja ymmärtävät sen toiminnan. Meidän afrikkalaisen kylän asukkaiden pitää poisoppia suuri määrä ajattelutapoja, jotta pilvenpiirtäjäkaupungin toiminnan oppii ymmärtämään.

Godinin kirjasta voi halutessaan tehdä listan hyvistä asioista, joita hän pyrkii edistämään ja yrittää sitten soveltaa niitä omaan elämäänsä ja johtamiseen. Tuntuu rehellisesti sanottuna aika tyhmältä. Ehkä olisikin parempi wonder around esitetyissä ajatuksissa, antaa ajan kulua ja katsoa mitä tarttui. Osa asioista on Ikuinen maailmanparannus-luokkaan kuuluvia, osa antoi todellista ajattelun aihetta. Itse ainakin koen vielä olevani afrikkalaisessa kylässä. Ehkä yksi kirjan keskeisiä tehtäviä onkin häiritä kylän elämää sen verran, että wonder around käynnistyy.