sunnuntai 14. maaliskuuta 2010

Internet tuli – mikä muuttui?

Joskus tuntuu siltä, että internet on tullut osaksi jokapäiväistä elämää hiipimällä. En muista, missä vaiheessa internetistä tuli osa markkinoinnin välineistöä, ehkä jossakin 1990 – luvun loppupuolella. Vieläkään internet ei tunnu muuttaneen syvällisesti varsinkaan pienempien yritysten toimintaa. Tai ehkä vain tuntuu siltä, internetin käyttö on niin arkipäiväistä.

P R Smithin SOSTAC – mallin avulla voi tarkastella internetin tuomia muutoksia. Malli on oikeastaan yleispätevä suunnittelumalli. Vain muutamat kohdat ovat mielestäni erityisesti internetmarkkinointiin liittyviä. Internet tarjoaa aikaisempaa paremmat markkinoinnin analysoinnin ja mittaamisen mahdollisuudet. Internet on mahdollistanut suuren määrän uusia kanavia ja työkaluja markkinointiin. Malli ei suoraan ota kantaa yritysten kulttuuriseen muutostarpeeseen, mutta mielestäni se on tämän päivän näkökulmasta keskeinen ero internetiä edeltävään aikaan.

Perinteisen toimintatavan siirtäminen internetiin

Osa internetin tuomista muutoksista on ollut luonteeltaan perinteisen toimintatavan siirtämistä teknologian tarjoamaan uuteen ympäristöön. Toimintatapa ja taustalla oleva strategia ei niissä merkittävästi muuttunut. Kotisivut korvasivat painetun esitteen. Siitä saattoi tulla jonkin verran kustannussäästöjä. Suoraposti muuttui sähköiseksi, mutta vieläkin vain harvat yritykset osaavat käyttää sähköstä suoraa luovasti. Suurin hyöty on edelleen kustannussäästö.

Työkalujen monipuolistuminen

Internet on mahdollistanut nopean markkinoinnin työkalujen monipuolistumisen. Verkkoliiketoiminta on määritelmän (Gay, Charlesworth ja Esen 2007) mukaan informaatioteknologian soveltamista sisäisiin liiketoimintaprosesseihin ja toimintoihin, joihin yritys ryhtyy kaupallisissa aktiviteeteissa. Internet on mahdollistanut kaikille yrityksille yrityksen ja sen ulkopuolisen maailman yhdistämisen reaaliaikaisesti niin haluttaessa. Yritys voi olla tavoitettavissa ja ostoja voi tehdä 24/7/365.

Analyyttisyys, markkinoinnin ROI

Merkittäväksi muutos alkaa tulla, kun yritys oppii käyttämään internetin ja verkkoliiketoiminnan tarjoamia analyyttisiä mahdollisuuksia markkinoinnin suunnittelussa. Asiakkaan käyttäytymistä koskevien tutkimuksen kustannukset ovat murto-osa perinteisen asiakaskäyttäytymisen tutkimuksen kustannuksista. Markkinointi voidaan kohdistaa tarkemmin ja luoda selkeät etenemisen portaat. Markkinointitoimenpiteen ROI alkaa olla laskettavissa. Se ei ollut ennen internetiä uskottavasti mahdollista.

Valta on siirtynyt asiakkaalle

Asiakkaan valta on lisääntynyt tuotteiden ja palvelujen helpon vertailun seurauksena. Sosiaalinen media on entisestään muuttanut yrityksen ja asiakkaan suhdetta ja siten myös markkinoinnin suunnittelua. Tätä aihetta käsittelee ansiokkaasti Paul Greenberg kirjassaan CRM at the Speed of Light. Hän käyttää käsitettä Social CRM, jonka lyhenteen käännös voisi olla ” yrityksen vastaus siihen, että asiakas hallitsee keskustelua”. Muutos luo painetta uudenlaisen kulttuurin omaksumiseen. Maailmasta on tullut läpinäkyvämpi, eikä yritys enää hallitse brändin rakentamista ja asiakassuhdetta samalla tavalla kuin ennen internetiä. Joidenkin mielestä enää ei voida puhua brändi- tai asiakashallinnasta.

5 kommenttia:

 1. Oikein hyvä analyysi, vaikken olekaan täysin samaa mieltä kommenttisi "Vain muutamat kohdat ovat mielestäni erityisesti internetmarkkinointiin liittyviä. " kanssa. Missä muuten blogittamiseen yleensä kuuluvat linkit?

  VastaaPoista
 2. Kiva lukea blogia, jonka kirjoittaja on selvästi tehnyt markkinointia jo ennen Internetiä. Erityisen hyvä pointti on mielestäni tuon viimeisen kappaleen ettei enää voidakaan ehkä puhua brändi- tai asiakashallinnasta, tätä pitäisi jokaisen miettiä. Nyt varmasti on aika miettiä miksi hallinta on siirtynyt asiakkaalle... Johtuuko ongelma enemmänkin siitä ettei yrityksen "Internetin-hallinta" ole kunnossa?

  VastaaPoista
 3. Niin peesaan Sannaa! Kun on pre-interverkkoaikaakin ja silloinkin tehty hienoa työtä saa perpektiiviä tähän nykymenoon varmasti toisella tavalla.

  VastaaPoista
 4. Hyvä kirjoitus! Mielenkiintoinen näkökulma SOSTAC-mallin soveltuvuudesta internetiin...laittoi miettimään markkinointikokonaisuutta nykypäivässä laajemminkin!

  VastaaPoista
 5. Mitattavuus, globaalit kohderyhmät, reaaliaikaisuus, sosiaalisuus... paljon on muuttunut jotta nämä tulee hanskattua.

  VastaaPoista